1. Presentació.
  2. Jocs d'escoltar.
  3. Rimes.
  4. Paraules i frases.
  5. Consciència de síl·laba.
  6. Sons inicial i final.
  7. Fonemes.
  8. Introducció a les lletres i a lletrejar.